İnşaat Tadilat Dekorasyon
Cevizli – Kartal / İstanbul

Toz Toplama Sistemleri

Toz toplama sistemi endüstride çalışma ortamlarında hava kalitesini arttırma için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

İşletmelerde olsun bireysel kullanım alanlarında olsun ortam havası ve çalışma koşulları üzerinde ısılı faktörleri devre dışı bırakırsak en etkin unsur tozdur. Bireysel alanlar için tozun ana kaynağı deri dokusu olur iken, işletmeler de işletme faaliyetine göre doğal unsurlar olarak toz karşımıza çıkar.

Toz Toplama Sistemleri optimum çalışma ortamının oluşturulmasında ve toza bağlı makine arızaları ile çalışan rahatsızlıklarının önüne geçmek adına olmaz ise olmaz birer unsurdur.

Toz toplama sistemleri, toz toplama üniteleri ve toz toplama filtreleri ve diğer elemanları ile bir bütün olarak çalışırlar.

Sağlıklı bir çalışma veriminin elde edilmesi işletme veriminin maksimize edilmesi adına toz toplama sistemleri birinci teknik ekipmanlar olarak kullanılır.

Toz toplama sistemleri sayesinde teneffüs edilen havanın kalitesi yükseltilmektedir. Bu işlem hava içerisinde ortama bağlı olarak oluşan zerreciklerin ortamdan ayrıştırılması ile sağlanmaktadır.

Havada bulunan zerrecikler toz toplama ünitesinin sağladığı emiş gücü sayesinde toz tutucu filtrelere aktarılır.

Genellikle talaşlı imalat, ahşap ürünleri, otomotiv, kimya, metal vb. sektörlerde üretim sahasında oluşan toz, talaş, pigment vb. partiküllerin uzaklaştırılması ve ortam havasının filtrelenerek daha temiz ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için tasarlanan sistemlerdir.