İnşaat Tadilat Dekorasyon
Cevizli – Kartal / İstanbul

Ev alırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri evin oturma izni olmasıdır. Oturma izni olan evler için iskan ruhsatı verilmektedir. İskan belgesi Yapı Kullanma İzin belgesi olarak da adlandırılmaktadır.

Yapı Kullanma İzin Belgesi

İnşaatların eksiksiz tamamlanması halinde yapı kullanma izin belgesi verilmektedir. Yapı kullanma izin belgesi binaların daire sayısı, taşınmazın taban alanı, yapının inşaat alanı, binadaki toplam kat sayısı, binanın yüksekliği, birim maliyeti ve toplam inşaat maliyeti gibi yapının tüm özelliklerini içermektedir. Yapı kullanım izni belgesi verilmesi aşamasında teknik özelliklere dikkat edilmektedir. Binanın ısıtma sistemi, kullanılacak yakıt cinsi, su tesisatları, ortak kullanım alanları, döşeme teknikleri ve duvar dolgu maddeleri gibi teknik özellikler de dikkate alınır. İskan nasıl alınır konusunda sorumlu kişi inşaat firmasıdır.

Yapı Kullanım İzni

Ev almak için yapı kullanım izni olmasına dikkat edilmesi gerekir. İmar Kanunu kapsamında inşaatı yapılan tüm binaların yapı kullanım izni alması zorunludur. Yapı kullanım izni alınması için mal sahibinin başvuruda bulunması gerekir. İskan almak için mal sahibinin başvuru yapması halinde binanın fiziki ve teknik özelliklerine bakılarak yetkili kişiler aracılığı ile yapı kullanım izni verilmesi mümkündür. İnşaat ruhsatı alınmasından itibaren 5 yıl içerisinde yapı kullanım izni alınmak gerekir.

Bu noktada ön iskan nedir sorusuna da değinmek mümkün. Binanın henüz tamamlanmış bölümleri için alınan izin belgesi ön iskandır. Binanın tüm bölümlerinin tamamlanması ardından iskan almak için gerekli şartları sağlaması ile yapılan bağımsız tüm bölümler için alınan iskan ise genel iskan olarak adlandırılır.

İskan Almak için Yapılması Gerekenler

İskan almak için yapılacaklar inşaatı yapan kişi tarafının sorumluluğundadır. İnşaattan sorumlu kişi belediyelerin imar müdürlüklerine verecekleri dilekçe ile iskan almak için başvuruda bulunabilir. Başvuru alınması için belediyelerin teknik ekiplerince inşaat alanı kontrolleri yapılır. İskan alınması için yapı ruhsatı başvurusunda belirlenmiş olan şartların yerine getirilmesi gerekir. Bina tüm şartlara uygun şekilde tamamlanmışsa ve belediyeye yatırılması gereken harçlar zamanında yatırılmışsa iskan belgesi alınabilir. Harç ve sigorta ödemeleri yapılmamışsa cezaları ile birlikte yatırılması gerekir.